Челен сблъсък между кмет и общински съвет в Благоевград

Очакваната промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Благоевград, бе отложена за следващо заседание на местния парламент. Същата е съдбата и на другото основно предложение, което бе залегнало в днешната дискусия – а именно Наредбата за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ за стимулиране раждаемостта и отглеждането на деца от община Благоевград.
Съветниците не дадоха съгласие кметската администрация да изтегли кредит за финансиране на инфраструктурни проекти. Кметът на община Благоевград, Румен Томов, демонстративно напусна днешното заседание на местния парламент. Според него, изкуственото противоборството между кметския екип и общинските съветници, се засилва заради наближаващите парламентарни избори.
Конструктивността не е водеща при взимането на решения, твърдят част от благоевградските общински съветници. Един от тях, Кирил Ваклинов, обобщава ситуацията. Социалните ангажименти, които една местна власт по презумпция поема, трябва да бъдат адекватни и на философията на финансиране, смята общинският съветник Радослав Тасков.