Чепеларе ще бори коронавируса с вечерен час


Община Чепеларе въведе вечерен час – той важи както за жителите, така и за гостите на населените места в общината от тази вечер. В часовете между 22 и 6 часа сутринта никой няма право да напуска имотите си или местата, в които са настанени. Мярката влиза в сила незабавно и важи до второ нареждане. Изключение са работещите хора нощна смяна и спешните случаи.
Контролът по спазването на вечерния час и останалите противоепидемични мерки е поверен на РПУ в Чепеларе. За нарушение се предвиждат и санкции – предупреждение при първи случай и всичко, което предвижда законът при евентуален рецидив. Кметът на община Чепеларе Боран Хаджиев освободи в платен отпуск 30 на сто от служителите на администрацията. Мярката е част от кампанията за противодействие на разпространението на Covid-19.