Черноморието е застрашено от безводие

Ресорният министър Емил Димитров констатира драстично ниско ниво на язовир „Камчия. От 100 млн. кубически метра сега са 60. Има ли алтернативен план за водоснабдяване в Бургас и околните места и защо пресъхват големи язовири в страната?
„Язовир „Камчия“ е един от основните източници за водоснабдяване на Черноморието. Той подава вода както към Бургас и Южното Черноморие, така и към Варна – Северното Черноморие. Разпределението е 40% към Варна и 60% към Бургас. По Южното Черноморие има още един язовир – „Ясна поляна“, който се допълва от Ново Паничарево. Той е съвсем малък, но когато са изграждани тези язовири, легловата база в Южното Черноморие е няколко пъти по-малко, отколкото е сега“, каза председателят на УС Научно-техническия съюз по водно дело инж. Пламен Никифоров за „България“. Той подчерта, че има бум в изграждането на туристическа инфраструктура по морето, но водоизточниците остават същите.
„Характерно за този период за маловодие, когато количеството на вода, подпочвените води са най-малко, тогава е и най-голямото потребление. През летните месеци консумацията е най-голяма. И когато имаме поредица от няколко по-сухи години, а тази година даде много малко вода, тъй като имаше много малко сняг. Един от проблемите е остаряла инфраструктура, а другият – недостатъчно водоизточници“, категоричен е експертът. Инж. Никифоров коментира, че в България има около 3000 язовира, но само около 20 се използват за водоснабдяване. „Има около 15-20 язовира за водоснабдяване, включително по Южното Черноморие, някои от тях са започнати да се изграждат преди години, други са на фаза проекти, но те са занемарени и нищо не се прави по тях. Един от един тези язовири е „Индже Войвода“, за който е започнало строителство заедно с пречиствателната станция, но той беше приватизиран преди 20 години. Държавата разбра своята грешка и започнаха стъпки са възвръщане на собствеността, но се смениха правителствата и нищо не се прави“, допълни той. Инж. Пламен Никифоров посочи, че строителството на този язовир е в начална фаза. „Не всички язовири, които са изградени, могат да се използват за питейно водоснабдяване, тъй като техните чаши не са санирани. Има процеси, които влошават качеството на водата, така че трябва да се направи изследване дали тя може да се използва за питейни нужди и тогава да се направят необходимите съоръжения“, каза още председателят.