Четири библиотеки ще получат средства от държавата

Четири обществени библиотеки в областите Пловдив и Пазарджик ще получат средства от Министерството на културата за обогатяване на фондовете си с книги и информационни източници по програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
Резултатите от първата й конкурсна сесия бяха обявени днес и сред 36-те одобрени проекта в страната са тези на библиотеките в Асеновград, Карлово, Пазарджик и Панагюрище. Асеновградската библиотека “Паисий Хилендарски“ ще получи 12 хиляди лева, карловската „Д-р Иван Богоров“ – 11 455 лв.; пазарджишката РБ „Никола Фурнаджиев“ – 24 996 лева и 10 966 лв са одобрени за Градската библиотека в Панагюрище.
Не са одобрени проектите, с които са кандидатствали НБ “Иван Вазов” Пловдив и Смолянската библитека “Николай Вранчев“. Срещу сумата от 24 997,96 лева, поискана от пловдивската библиотека, от Министерството на културата пишат, че не са приложени оферти, доказващи единичните цени на съответните заглавия. В офертите, приложени към кандидатурата, е налична офертата с единични цени само на едно издателство, а в останалите се съдържа само процент отстъпка за изданията, допълват мотвацията си от ведомството. А Библитека “Николай Вранчев“ в Смолян няма да получи 24 984 лв, тъй като не е приложила списък с книги. В първата конкурсна сесия, която беше на обща стойност 1 млн. лв., 44 обществени библиотеки в страната кандидатстваха за книги и информационни източници за общо 868 126 лв. Одобрените ще получат финансиране на стойност 714 385 лв. Предстои да се обяви втора конкурсна сесия, отбелязват от културното министерство.