Четири общини без вода заради тежка авария

Тежка авария на магистралния водопровод от язовир „Йовковци“ ще остави за денонощие и половина без вода общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Всички населени места в четирите общини, които се водоснабдяват от язовир „Йовковци“, ще останат без вода от 6.00 часа сутринта на 11 април до обяд на следващия ден, съобщиха от водоснабдителното дружество.
За аварията заместник-управителят на ВиК „Йовковци“ Росен Трифонов поясни: „Аварията е на главната деривация от пречиствателната станция до село Пчелище, което е преди разпределителната шахта. Затова се налага спиране на водата от язовир „Йовковци“. Които са на местни водоизточници, няма да бъдат засегнати“. Даден е по-дълъг срок за отстраняване на аварията, за да може да бъдат извършени всички дейности по подмяната, обевъздушаването и промиването на новата тръба. Уведомени са управите и на четирите общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица, за да бъдат взети мерки за осигуряване на вода за питейни и санитарни нужди за лечебните и учебните заведения.