Четири села в Пловдивско със завишен уран във водата

Остават завишени стойностите на уран в питейната вода в пловдивските села Пъдарско, Брягово, Драгойново и Караджалово. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция. По последни данни от 5 декември констатираните стойности по показател естествен уран са над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
Водата в посочените четири населени места, три от които на територията на община Първомай, все още е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Тя може да се използва само за хигиенни цели. За предприемането на тези задължителни мерки са уведомени кметовете на съответните населени места. Продължава извършването на постоянен мониторинг на качеството на питейната вода. От Регионалната здравна инспекция съобщиха още, че в първомайското село Добри дол е констатирано наднормено наличие на манган в питейната вода.