Членовете на СЕМ не успяха да изберат нов председател

Членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) до момента не успяват да съберат нужните 4 гласа за избор на нов председател на медийния регулатор. Кандидатурите са две – на Габриела Наплатанова и на Симона Велева. При първото гласуване те получиха само по два гласа „за“.
Предстоят нови обсъждания и ново извънредно заседание на СЕМ. Ако на три поредни заседания никой от кандидатите не получи 4 гласа „за“, следва четвърто гласуване, при което изборът може да стане с обикновено мнозинство от 3 гласа. Мандатът на сегашния председател Соня Момчилова изтича на 28 април.