Шарапаните край Горно Брястово не са служели за вино

Шарапаните край Горно Брястово не са служели за вино. Шаманът слагал живо агне в тях и после му режел главата. Според мен в тези шарапани са правени жертвоприношения на животни и по кръвта им са гадаели и пророкували за бъдещето. Това за гроздето в шарапаните е абсолютна измислица на някой болен мозък, твърди 56-годишният алпинист Манол Иванов от село Горно Брястово в община Минерални бани. Дори археолозите разправят, че това е абсурдно, да качват гроздето тук, на високото. Ония хора са имали бъчви, в които можеш да се побереш целия. Не е имало никакво грозде, това са пълни глупости.
Край село Горно Брястово има много голяма концентрация на шарапани. Освен на хълма Пожарището, шарапани са регистрирани в местностите „Кара кая”, „Гарваница”, и „Аврамов камък”. В района се срещат и няколко почти напълно унищожени от иманяри подобни съоръжения различни по форми и размери. Съществуват различни хипотези за тяхното предназначение, съоръженията може би са били ползвани за рудодобив, а в даден период и за жертвени ритуали.