Швейцария ускори икономическия си растеж

Растежът на икономиката на Швейцария се ускори очаквано през третото тримесечие на годината благодарение на подем при износа и на инвестициите, показват данни на Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO). Брутният вътрешен продукт на страната се увеличи с 0,6% през трите месеца до края на септември спрямо второто тримесечие, когато БВП нарасна с 0,4% (възходяща ревизия от предишна оценка за растеж от 0,3%), потвърждавайки прогнозата на финансовите пазари.
Разходите на домакинствата се повишиха с 0,4%, докато правителствените разходи нараснаха с 0,5 на сто. В същото време инвестициите за оборудване и софтуер нараснаха с 0,9%, докато тези в строителството се понижиха с 0,1 на сто. Позитивно влияние за ускоряването на икономическия растеж през третото тримесечие оказва и нарастването на износа на стоки с 2,1%, докато износът на услуги се сви с 0,4% при спад на вноса на стоки с 1,6% и с 0,7% на вноса на услуги. Тези данни сякаш предполагат, че швейцарската икономика изглежда вече не страда чак толкова сериозно от обмените нива на местната валута (на швейцарския франк) и по-специално спрямо еврото на фона на засилващото се потребление в световен план.
Растежът на БВП на годишна база на Швейцария се ускори през третото тримесечие до 1,2% след анемичен растеж с 0,5% през предходните три месеца (възходяща ревизия от още по-слаб растеж с 0,3%), докато очакванията на финансовите пазари бяха за по-скромна икономическа експанзия от 0,8 на сто.