Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” получи лиценз за още 10 години

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране Лъчезар Костов връчи на изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ Наско Михов лиценз за експлоатация на шести блок за следващите 10 години, съобщи ведомството. От съобщението му до медиите се разбира, че неизвестно защо по случая е имало специална церемония, в която участвали вицепремиерът Марияна Николова, отговаряща и за икономическата политика, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителният директор на БЕХ Жаклен Коен, депутатите и членове на Комисията по енергетика в 44-то Народно събрание Мартин Тинчев и Жельо Бойчев, представители на подразделението на „Росатом“ за Централна Европа и на АО „Русатом Сервис“, ръководители и експерти от АЯР и АЕЦ „Козлодуй“.
„Днес е един хубав ден за България, за българската икономика, защото мястото и ролята, която има АЕЦ „Козлодуй“ в енергийната система на страната, в икономическото развитие на страната е изключително важно“, обявила на въпросната церемония министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Лицензът дава право на АЕЦ „Козлодуй“ да експлоатира шести блок 10 години – максималният срок съгласно националното законодателство, за който се издава този документ. В процеса на изготвяне на обосновката за продължаване на срока на експлоатация на шести блок, в съответствие с международно приетите стандарти, прилагани при изпълнението на проекти за удължаване на експлоатационния срок, са извършени необходимите анализи на безопасността и количествени оценки на остатъчния ресурс на съоръженията, свързани с безопасната и надеждна работа на блока. Резултатите от направените разчети потвърждават, че няма ограничения за безопасната работа на шести блок в следващите 30 години, посочва Агенцията за ядрено регулиране.
Паралелно с дейностите по проекта за продължаване на срока на експлоатация е проведен периодичен преглед на безопасността на шести блок, който представлява систематична преоценка на всички фактори на безопасност на проекта и експлоатацията на ядреното съоръжение. Изготвянето на документа е задължително условие при всеки процес на подготовка за лицензиране, посочват от агенцията.
Резултатите от този преглед доказват безопасната експлоатация на блока през следващия лицензионен период, както и високо ниво на ядрена, радиационна и технологична безопасност, съизмерима с тази на най-добрите ядрени централи, се казва в съобщението на ядрения регулатор. На пети блок на ядрената централа безопасната му работа е обоснована за 30-годишен период. От 6 ноември 2017 г. блокът има лиценз за следващите 10 години.
С успешното продължаване на срока на експлоатация на пети и шести блок над проектния ресурс атомната централа ще запази ролята си на водеща енергийна компания, оперираща най-големите електропроизводствени мощности в страната с нулеви въглеродни емисии, осигуряващи над една трета от електричеството на България, посочва регулаторът. Министърът на енергетиката припомни, че ядрената централа дава около 34% от електроенергията в страната. Тя посочва и че 2018 г. централата отчита рекордна печалба от 167 млн. лв. „За тази година за първите 8 месеца на 2019 г. нетната печалба е над 270 млн. лв.,нещо, което е достатъчно красноречиво“, обявява тя.