Шесто заседание провежда днес Общинския съвет в Минерални бани

Общинския съвет в Минерални бани провежда шестото си заседание от 14,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 4 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф.
Първата от тях касае насрочване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация ВиК – Хасково. Местните парламентаристи ще трябва да приемат и изменение в Тарифата за таксите за водовземане и водоподаване на минерална вода на територията на община Минерални бани.