Шефът на пожарната в Бенковски е областен победител

Младши експерт Динко Кръстев е излъчен като комплексен победител в областния етап на националния конкурс „Пожарникар на годината” за 2017 г. Той оглавява противопожарния участък в село Бенковски. Още четирима служители бяха класирани като победители по направление на дейности. В направление „Пожарогасителна и спасителна дейност” за служители с висше образование е отличен инспектор Ерхан Есад от РД „ПБЗН”-Кърджали. В същото направление в раздела за служители със средно образование победител е младши инспектор Драгомир Чотов от РС „ПБЗН”-Крумовград. Инспектор Едуард Богданов в РС „ПБЗН”-Кърджали е първи в направление „Контролна дейност” за служители с висше образование, в подраздела за служители със средно образование за победител е излъчен младши инспектор Бисер Петров в РС”ПБЗН”-Крумовград.
Наградите на отличените – грамоти и купи, бяха връчени днес от областния управител Никола Чанев и от директора на РД „ПБЗН” комисар Сергей Заимов. Излъчените победители са наградени с „писмена похвала” от комисар Заимов и ще бъдат предложени за отличаване в заключителния етап на конкурса.