Шефът на пожарната в Кърджали с писмена пожвала

Със заповед на министъра на вътрешните работи Валентин Радев директорът на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“-Кърджали комисар Сергей Заимов е награден с „писмена похвала“ за инициативност, постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения и по повод професионалния празник на пожарникарите – 14 септември. Със заповед на комисар Заимов по същия повод и за конкретен личен принос при изпълнение на служебните задължения с „писмена похвала“ са наградени младши експерт Асен Кисьов и младши инспектор Георги Димитров от РС „ПБЗН“-Джебел.