Ще има съсловна организация на лекарски асистенти и фелдшери

Народното събрание одобри възможността да се създаде самостоятелна съсловна организация на лекарските асистенти и фелдшерите като прие на първо четене промени в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник-фармацевтите.
Точката беше включена като извънредна в дневния ред на парламента, тъй като вчера депутатите изчерпиха заложения в началото на седмицата дневен ред. Законопроектът беше приет с пълно единодушие от 146 гласа „за“. Един от вносителите – Васил Пандов от ПП-ДБ, обясни какво се постига с промените: „Промяната ще обезпечи воденето на самостоятелен регистър на медицинските специалисти и по-добрата вътрешна отговорност и регулиране на тяхното продължаващо обучение“. На закрита част от заседанието депутатите изслушват Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по защита на класифицираната информация за 2022 г. Поради отсъствие от страната на служебния вицепремиер и министър на финансите Людмила Петкова предвиденото за утре изслушване, в което трябва да участва и министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова, беше отложено за сряда. То е на тема изпълнение на Инвестиционната програма за общински проекти по държавния бюджет за тази година и е по искане на БСП.