Ще навреди ли замърсяването с азот на пасажите чернокоп и сафрид

Пасажи чернокоп и сафрид мигрира в момента в южна посока, движейки се край брега на защитената местност Яйлата, където на 20 септември аварира турският кораб Vera Su. Дали те ще бъдат засегнати от замърсяването, предизвикано при вчерашния опит за разтоварване на уреята, която той е превозвал, зависи единствено от количеството, попаднало във водата, силата на вятъра, вълнението и водните течения. Това каза ихтиологът Марина Панайотова от Института по океанология във Варна.
„Пасажите сафрид и чернокоп мигрират от зоните за изхранване и размножаване в украинската и румънската части на Черноморския шелф и сега се придвижват през България към Турския бряг и Босфора, каза още Панайотова. В този смисъл те наистина присъстват в тази част от крайбрежието, където се случи инцидентът. В момента единствено сигурно е, че в зависимост от концентрацията на попадналата във водата урея в различна степен ще бъдат засегнати фитопланктонните видове с всички произтичащи от това последици. Но от тук нататък имат значение, температурата на водата, морските течения, вятърът и вълните. В зависимост от всичко това могат да се разиграят различни сценарии. Да се говори предварително за отравяне на преминаващите пасажи риба без достатъчно информация е несериозно“, обясни Марина Панайотова. Според нея азотните съединения влияят върху дихателните апарати на рибите. Но тъй като и чернокопът и сафридът са бързоподвижни риби, те обикновено успяват да отбягват райони със замърсяване за разлика от мидите, други дънно прикрепени организми или дънни риби.
В петък „Басейнова дирекция“ взе проби от водата в близост до авариралия кораб Vera Su, но до приключването на работата по този текст резултатите от анализа им все още не бяха публикувани. Неофициално от пресцентъра на дирекцията съобщиха, че в тях към момента нямало нищо обезпокояващо. Едва вчера сутринта обаче са взети проби от по-голяма дълбочина, след вечерното разпиляване на големи количества урея в морето край Яйлата. Тези резултати, които могат да дадат яснота за евентуални поражения върху преминаващите пасажи риба, щели да бъдат готови едва привечер днес.