Ще обучават 30 безработни за социални асистенти в Хасково

30 безработни ще бъдат обучени и наети като социални асистенти в звената за социални услуги в община Хасково. 15 от тях ще работят в социални услуги за възрастни хора останалите в социални услуги за деца. Обучението е от 300 часа, през това време курсистите ще получават заплащане. За местата могат да кандидатстват продължително безработни лица,хора с ниско образование, безработни над 50 годишна възраст, безработни с трайни увреждания с право на работа, без квалификация. Проектът е на КНСБ, съвместно с Община Хасково. Приемането на документи е от понеделник 12 март до 23 март в Бюрото по труда.