Ще ремонтират спортния комплекс на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


Спортният комплекс и закритият плувен басейн на Великотърновския университет „Свети Кирил и Методий“ ще бъдат основно ремонтирани. Стойността на проекта е близо един милион лева, а сумата е отпусната от държавата. Ремонтът ще осигури условия за целогодишно провеждане на учебни занятия на повече от 7 хиляди студенти, изучаващи дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ и на 420 студенти от специалността „Спортна педагогика“ във Великотърновския университет.
Трансферът от 965 000 лева е през бюджета на Министерството на образованието и науката. С 305 хиляди лева се обезпечава ремонтът на покрива на закрития плувен басейн и спортната зала. За тяхната енергийна ефективност са предвидени 560 хиляди лева, а 100 хиляди са за ремонт на главна тръба на паровата инсталация.