Ще ремонтират улица по спечелен проект в Първомай

Кметът на община Първомай Николай Митков подписа договор с Държавен фонд „Земеделие” за ремонт на ул. „Братя Миладинови-север” в отсечката между ПГСС „Васил Левски” и центъра на кв. „Любеново”.
Строителните дейности ще включват подмяна на асфалтовата настилка, нови тротоари, маркировка и осветление. Предстои процедура за обявяване на обществена поръчка и конкурс за избор на изпълнител. Очаква се ремонтните дейности да започнат през лятото на 2022 година.