ЮЗУ стартира кандидат студентската си кампания

Югозападният университет „Неофит Рилски“ в Благоевград дава начало на кандидатстудентската си кампания за учебната 2018/2019 година. Желаещите да се обучават в университета могат да се явят на изпити през месеците февруари, март, април и юни. Официалният старт на кампанията ще бъде даден на 2-и февруари 2018 година с електронни кандидатстудентски изпити.Те ще се провеждат от 02.02.2018 г. до 15.06.2018 г. всеки работен петък и от 18.06.2018 г. до 05.07.2018 г. всеки ден. Заплащането на таксите за електронните изпити става в деня на изпита до 60 минути преди неговото начало. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.
Първата предварителна сесия, която ще е под формата на тест ще се проведе през месец март, като срокът за подаване на документи е от 12 до 22 март 2018 г. Изпитите по български език, история на България, география на България, биология и английски език ще се проведат на 24 март (събота) от 09:00 ч. и от 13:00 ч. На следващия ден (25 март) ще се състоят практическите изпити по вид спорт, рисуване, музика и физическа подготовка.
Втората предварителна сесия за кандидат-студентите ще се проведе през месец април. Срокът за подаване на заявления е от 10 до 19 април. Желаещите да се обучават в Югозападния университет могат да се явят на изпити и през месец юни, като срокът за подаване на документи за редовната кандидатстудентска сесия е от 28 май до 5 юни.
За да се явят на изпит, кандидат-студентите е необходимо да представят заявление по образец и квитанция за платена такса за конкурсен изпит. Документите се подават в Учебен корпус № 1 на университета (зала 1102А); онлайн (с изключение на електронните изпити и подаване на документи за кандидатстване) или в кандидатстудентските бюра в страната. Подаването на заявления онлайн за конкурсни изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Указания за кандидатстване онлайн може да намерите на адрес: http://ksk.swu.bg Кандидатстудентските бюра, работещи в други градове на страната, приемат документи най-късно един ден преди обявените срокове за подаване на документи в ЮЗУ „Неофит Рилски”.