Ядохте ли риба, ще проверяват в кое стопанство е произведена?

На трапезата за Никулден неотменно присъства шаранът, защото той е символ на едно от многото чудеса, сторени от Свети Николай Чудотворец. Защо обаче търговците не са задължени по наредба да изписват стопанството, от което е добита рибата, и как технологията на отглеждане се отразява на вкусовите качества на рибата?
Д-р Тачо Пашов, председател на Националната асоциация на рибопроизводителите в България, обясни, че продажбата на шарани е обект на контрол на няколко агенции – Изпълнителна агенция по рибарство, Агенцията по храните, Басейнови дирекции контролират риборазвъждането – и така се получава като в народната мъдрост „Много баби – хилаво дете“. Така остава безконтролна продажбата на шарани, има анонимност, т.е. купувачът не знае какво купува и не може да разбере на какво се дължи разликата във вкуса, той има право да знае“. Технологията на отглеждането на рибата е важна за вкуса, обясни той и уточни, че когато подхранването е изкуствено – със смески, които водят до натрупване на мазнини, това променя вкуса на месото на шарана. Така е, защото ароматът на месото идва от състава на мазнините.
Според д-р Тачо Пашов е достатъчно да бъде изписано само името на фермата, в която е отглеждана рибата, за да има стремеж производителите да бъдат добросъвестни и да използват правилните технологии за развъждане. Когато се продава „анонимна“ риба, се възползват точно тези, които продават продукт с лошо качество и имитират рибата, която се търси от консуматора“.