Януарски кокичета цъфнаха и в Ямбол

В Ямбол цъфнаха първите януарски кокичета. Други години продавачи на ”предвестниците на пролетта” излизаха на пазара едва в края на януари, но през последните дни времето в Ямболско бе необичайно топло. Заради топлото време във някои водоеми са наблюдавани около 30 лебеда.
Кокичетата са разпространени предимно в умереният климатичен пояс, където има снежна и студена зима. Те са първите растения, които цъфтят през пролетта, още преди да се е стопила снежната покривка. От стръковете на блатното кокиче (Leucojum aestivum) се извлича лекарственото вещество galantamin за производството на българското лекарство Nivalin (в миналото за тази цел е ползвана луковицата на Galanthus Nivalis), използвано в миналото за лечение на детски паралич, и намиращо приложение в съвременната медицина за лечение на Алцхаймер.