„Дяволския мост” с кандидатура за Световно културно наследство

В новия подкаст „Да поговорим за Балканите“ на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ-БАН), Васил Караджов разговаря с арх. Иван Колев за каменните мостове в Родопите. Това информират от ИБЦТ-БАН на своята фейсбук страница.
Иван Колев е завършил специалност „Архитектура“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия, където по-късно става хоноруван асистент в катедра „История и теория на архитектурата“. Работил е за Националния институт за недвижимо културно наследство, а също и като архитект-проучвател в Община Пловдив и другаде в страната. Професионалната му кариера продължава като началник на отдел „Недвижимо културно наследство“ в Министерството на културата. Иван Колев е член на Съюза на архитектите в България и на Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (БНК на ИКОМОС). Той е съучредител на сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“. В момента работи на свободна практика и е насочил вниманието си към изследване, консервация и реставрация на архитектурното наследство. Колев разказва за интереса си към каменните мостове в Родопите, както и за подготовката на кандидатурата на Дяволския мост за вписване в списъка на световното културно наследство.
По думите му липсва обща визия за културния потенциал и ценност на тези съоръжения като цялостна група. Част от тях са обявени за паметници на културата, други – не, но за по-голямата част всъщност липсва информация, разказва Колев. Според него посоката по отношение на тези паметници на културата трябва да е международно сътрудничество. Той препоръчва работа с Гърция, тъй като там има много специалисти, които са посветили живота си да проучват каменните мостове.