„Занаятчийско училище” ще правят в община Копривщица

„Занаятчийско училище” ще правят в община Копривщица. Инвестиционното предложение до кмета на общината г-н Генчо Герданов е внесено от „Черга” ЕООД на 29 август т.г. Проектът предвижда премахване на останки от съществуваща сграда в УПИ XI – 413, кв. 15 по плана на град Копривщица. На мястото на премахнатите останки ще бъде изградена нова двуетажна сграда със сутерен, която ще служи за „Занаятчийско училище”.
Инвестиционния проект предвижда още реконструкция на каменна ограда и направа на нова порта, която ще бъде максимално близко по стил копие на сега съществуващата. Сградата ще има изграден достъп за трудноподвижни лица, твърди авторът на инвестиционния проект Невена Жекова.