„Изворът да не пресъхва – Цветница” се проведе в Стара Загора

Днес от 10:00 ч. в старозагорския парк „Пети октомври“ се проведе 18 издание на Детско-юношеския фолклорен празник „Изворът да не пресъхва – Цветница 2022”. Празникът е свързан с продължаване на българската традиция и съхраняване на автентичните песни, танци и обичаи. Организатори са: Община Стара Загора, НЧ „Развитие – 1878” с. Дълбоки и Центъра за подкрепа за личностно развитие Стара Загора.
В празничната програма взеха участие детски фолклорни състави и индивидуални изпълнители, представящи български фолклор (песни, танци, обичаи, приказки, игри и пр.). Художествените ръководители сами определят програмите си за участие.
Празникът няма конкурсен характер и такси за участие не се внасят. Всички участници получиха грамоти и награди. Целта на празника е да се съхрани и популяризира фолклорната традиция, децата ни да се приобщят към народните ценности и да запазят българската идентичност и да се насърчи приемствеността на традициите между поколенията. Тази година се организира и съпътстващ конкурс на тема „Пролетните празници – Лазаровден, Цветница и Великден.