„Поздрави от… Италия и България” в Дома на хумора и сатирата

Днес от 18.00 ч. в зала 4 на Музея на хумора и сатирата се открива гостуващата изложба „Поздрави от… Италия и България“. Едно пътуване „по пощата“, продължило цял век, е разказано чрез пощенски картички и ръчно оцветени снимки, монети и пощенски марки от Архива Колориди в Рим и от народописния архив на Етнографския музей в София. Тези безценни документи ще придружат посетителя в разглеждането на най-важните моменти от италианската и българската история, анализирайки успоредно еволюцията на двете нации от края на XIX век до наши дни.
Изложбата метафорично може да бъде наречена „огледало“, в което публиката да се огледа и да се разпознае. В нея ясно се вижда връзката между два народа, които са колкото далечни, толкова и близки в историята и обичаите си. Куратор на италианската част от изложбата е г-жа Луиджина Педди, директор на Италианския културен институт в София, а на българската – гл. ас. д-р Иглика Мишкова от Института за етнология и фолклористика. Изложбата е любезно предоставена от Италианския културен и ще гостува в Музея на хумора и сатирата до 15 декември.