1 300 жители на Хасковска област обявиха доходите си онлайн

Близо 1 300 жители на Хасковска област обявиха личните си доходи онлайн през почивните дни около Великден, съобщават от местния офис на НАП. Малко над 1 000 физически лица са подали декларациите си с персонален идентификационен код, а други 260 – с електронен подпис. Електронните услуги на агенцията са достъпни в празнични и почивни дни.
Най-удобно е доходите да се декларират с ПИК или КЕП с подаване на така наречената „предварително попълнена декларация“ в Портала на е-услуги на НАП. В нея автоматично е въведена информация за получените доходи от: трудови правоотношения, граждански договори (хонорари), от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения.
Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубриката „Подоходни данъци“ в е-портала на приходната агенция. Преди да потвърдят попълнената декларация, е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат, допълват от НАП – Хасково.