1 394 лева за книги получи НЧ „Родопска искра 1921” в Ардино

Народно читалище „Родопска искра 1921“ – град Ардино е сред одобрените библиотеки в тазгодишната конкурсна сесия по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2022 г.“ на Министерството на културата. Отпуснатото финансиране за читалището в Ардино е в размер на 1 394 лв.
Приоритет на Програмата е обновяване на библиотечните фондове с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето, и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информираност. Секретарят на читалището в Ардино Леман Кочева сподели, че със спечелените средства ще се закупи нова художествена и детска литература. Тя със съжаление уточни, че проектът на читалищната библиотека в Ардино е единственият одобрен от общината.