1 743 лева е средната работна заплата за страната

В България броят на заетите лица на възраст 15 и повече години през третото тримесечие на тази година достига 3 215 00 души, което е ръст от 2,6 на сто спрямо същото тримесечие на 2021-ва. Броят на безработните през септември тази спрямо септември миналата година бележи спад от близо 19 на сто.
Данните са от последния информационен бюлетин на Министерството на труда и социалната политика. Социалното министерство отчита, че в частния сектор се трудят 2 213 000 души, а в обществения – 632 000. От всички заети 62 на сто са в сектора на услугите. В индустрията – малко над 30%, и над 7 на сто в селско, горско и рибно стопанство. През третото тримесечие на тази година средната заплата общо за страната е 1743 лева, като нараства с 14,7 на сто в сравнение със същото тримесечие на миналата година. В обществения сектор средната заплата е по-висока 1806 лева, а в частния 1723 лева. София-столица е областта с най-висока средна работна заплата 2390 лева. Областта с най-ниска средна заплата е Кюстендил – 1161 лева. Данните за доходите на домакинствата сочат ръст от 20 на сто в края на септември т.г. спрямо септември миналата. С най-висок относителен дял е доходът от работна заплата – 53 %, което е намаление с близо 5 на сто спрямо септември миналата година. За сметка на това, доходът от пенсия вече е над 34 на сто и отбелязва ръст от 5,5%.