1 795 ловци излязоха да стрелят по глигани в Габровско

1 795 ловци са проверени през първите два излета на групов лов на дива свиня в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Няма констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Общо над 5400 ловци от 330 ловни дружини в страната са били проверени, информира ИАГ.
Повече от 350 служители от Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите, държавните предприятия, държавните горски и ловни стопанства, МВР и представители на ловни сдружения са участвали в извършените масови проверки на територията на цялата страна. Ловните излети навсякъде се проведоха без инциденти, при строго спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност и противопожарните изисквания.
Стриктно се изпълняваха мерките за биосигурност и дезинфекция, с цел ограничаване разпространението на болестта Африканска чума по свинете, както и на противоепидемичните изисквания за COVID-19. За успешни ловни излети, с положителни емоции и добра слука Изпълнителна агенция по горите призовава ловците да бъдат отговорни, да спазват законовите разпоредби, мерките за безопасно боравене с ловното оръжие, за биосигурност и противоепидемичните мерки. Засилените проверки ще продължат до приключване на активния ловен сезон.