102 пожара и 4 загинали от началото на годината в Кърджали

Общо 102 са пожарите в областта за първото тримесечие, от които 26 са с материални загуби и 76 без нанесени щети. Четирима граждани са загинали. При пожарите с щети 11 са в жилищното стопанство и 5 в отрасъл транспорт, при тези без щети преобладават също в жилищното стопанство – 54 на брой, а 18 са в сметосъбирането. По причини сред пожарите с материални загуби на първо място – 9 такива произшествия, са вследствие на късо съединение, 4 произшествия са в резултат на небрежно боравене с открит огън, други 4 са предизвикани от строителна неизправност. При пожарите без материални загуби водеща причина е неправилно използване на отоплителни уреди /46 броя/, а 23 от тях са причинени от небрежност при боравене с открит огън.
От РД „“Пожарна безопасност и защита на населението предупреждават за повишена опасност от пожари в сезона на пролетното засушаване. Вече горяха около 15 декара горска постеля на 10 април в масив в землището на село Ненково и за потушаването им бяха мобилизирани освен два екипа на службата в Кърджали и 15 горски служители. По традиция със затоплянето на времето започва почистването на дворовете на жилищни сгради, селскостопански и вилни имоти от сухи треви, клони и стара листна маса.
Обикновено събраните отпадъчни материали се изхвърлят на определените места – контейнери, сметища, площадки за отпадъци. Но не са редки и случаите, когато отпадъците се изгарят и то на неподходящи за целта места, без да са взети необходимите мерки за недопускане на пожари. Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски масиви, тъй като при наличие на ветрове огънят може за кратко време да обхване големи площи.