103 академици от Великотърновския университет получиха дипломи

103-ма академици от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ получават дипломи Maxima cum laude днес. Във висшето училище предстои тържествено събрание по случай Деня на народните будители – 1 ноември, съобщават от пресцентъра.
Удостоверения за присъдени от Академичния съвет почетни звания и отличия ще получат изявени преподаватели, които тази година навършиха възраст за пенсия и се оттеглят от активна преподавателска дейност. Почетното звание „Емеритус професор на ВТУ (Professor emeritus)“ Академичният съвет присъди на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров, на проф. д.ф.н. Пенка Стоянова Бурова, на проф. д-р Иванка Иванова Дончева и на проф. д-р Людмила Константинова Костова за техния значим принос в учебната и научната дейност и заслугите им към развитието и укрепването на Великотърновския университет.
Почетен златен медал е присъден на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров за дългогодишна и ползотворна дейност като преподавател и учен с доказан принос в развитието на модерната българистична лингвистика, като ръководител на различни нива на административни звена на Великотърновския университет и с изключителен принос за издигане и утвърждаване авторитета на Великотърновския университет, както и във връзка с неговото пенсиониране от 1 юни 2019 година.
Почетен сребърен медал на ВТУ получават проф. д-р Иванка Иванова Дончева и доц. д-р Пепа Петрова Лунгарова във връзка с тяхното пенсиониране и за цялостна преподавателска, научноизследователска и административна работа. С почетното звание „Почетен преподавател на Филологическия факултет“ е удостоена доц. д-р Пепа Петрова Лунгарова за съществен принос в популяризирането, издигането и утвърждаването на името на Филологическия факултет при ВТУ. На тържественото събрание ректорът проф. д-р Христо Бонджолов ще връчи грамотите Maxima cum laude на повишените в научна степен и академична длъжност преподаватели в периода 1.10.2018 г. – 1.10.2019 г.