12 деца със салмонела в старозагорска детска градина

От последните изследвания за носителство за салмонела, извършени на 20 април на всички присъстващи деца и персонал от Детска градина „Бреза” № 4 в Стара Загора, резултатът е положителен при едно дете от засегнатата Втора група и при едни помощник-възпитател. От 20 април до момента, положителни на салмонела ентеритидис лица са 14:
12 деца от Втора група, от които 2 заболели и 10 здрави заразоносители
13 2-ма души от персонала – здрави заразоносители (помощник-готвач и помощник-възпитател).
Положителните на салмонела лица своевременно са отстранени от детското заведение и са насочени към личните им лекари за провеждане на лечение по антибиограма. Извършена е повторна крайна дезинфекция на цялата детска градина, като това е направено още на 20 април. Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора предприе повторно вземане на проби от храна и отривки от външната среда на кухненския блок, резултатите от които са без отклонения от нормата. Продължава изследването на децата от детската градина, които не са били в детското заведение на 20 април. В него се приемат деца само с отрицателни резултати за бактериално носителство.