120 полицаи охраняват Кърджали за първия учебен ден

120 полицаи са ангажирани с охраната на обществения ред и безопасността на движение за първия учебен ден в областта. Полицейските екипи са разположени в районите на учебните заведения, на възлови кръстовища, на които преминават ученици и на оживени улици с интензивно движение и рискове от пътни инциденти. Опазването на живота и здравето на децата е основната цел на започналата операция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ Пътна полиция съвместно с Регионалното управление по образованието е изготвило графици за провеждане на беседи по безопасно движение с учениците, на които ще бъдат обяснени основните рискове по маршрутите към училище и ще бъдат дадени препоръки за сигурност. Превантивната работа в училищата ще продължи през цялата учебна година.