1/3 от населението на България живее в София, Пловдив и Варна

1/3 от населението на България живее в София, Варна и Пловдив. 181 са обезлюдените селища. Застаряването е ключовият процес на демографската ситуация в България, заяви Христина Христова, съветник по социалната политика в Министерския съвет и бивш социален министър. По думите й, три демографски процеса определят демографската ситуация – раждаемост, смъртност и миграция. И трите са неблагоприятни в момента, посочи тя. Според статистиката намаляването на населението е с около 48-50 хиляди души годишно, което е равно на един среден български град.
Оказва се, че явлението не е уникално за България – това е тенденция в целия Европейски съюз. „По раждаемост сме равни на Гърция, Швейцария, Малта, има дори по-силни икономики с по-ниска раждаемост в момента”, каза още Христова. При нас проблемът с намаляването на населението се съпровожда с процес на застаряване, което натоварва всички системи – образование, здравеопазване и др. Половината от напускащите страната са млади хора, които биха дали добър естествен прираст, стана ясно още от думите на експерта.
Числата сочат, че през 2001 година на 100 души излизащи в пенсия са постъпвали 124 души на пазара на труда. Преди година на 100 излизащи постъпват 63. От 1986 година сме с отрицателен естествен прираст, а жените в детеродна възраст ще намалеят с половин милион до 2030 г., каза още Христова. Според статистиката, у нас има много аборти и двойки с фертилни проблеми. „Явиха се нови форми на семейство – хората вече не сключват брак официално. Но тези партньорства са малко по-нетрайни и може да се отрази на качеството на живот на детето”, допълни Христина Христова и посъветва, че е добре съвместното съжителство да се уреди законово и хората да се възползват от права.