13 644 лица с увреждания са получили финансова подкрепа в Сливенско

13 644 лица с трайни увреждания от област Сливен са получили месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, съобщиха от дирекции “Социално подпомагане”. През месец април 2019 г. 13 644 лица с трайни увреждания от област Сливен са получили месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания.
През отчетния период са отпуснатите 132 целеви помощи за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия – 120 помощи. В дирекции “Социално подпомагане” на територията на област Сливен в Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” – дейност “Личен асистент” и дейност „Помощник възпитател” са включени общо 53 лица. От тях 4 лица полагат грижи за деца с трайно намалена възможност за социална адаптация и определена чужда помощ.