130 фирми искат да санират 11 блока в Хасково

130 фирми са подали оферти по 11 обособени позиции за саниране на панелни блокове в Хасково. Днес комисия с председател заместник- кмета Евгени Консулов отваря офертите в присъствието на представители на фирми участници в търга и журналисти. Броят на кандидатите за участие в търга е рекорден в сравнение с трите проведени до сега обществени поръчки за изпълнение на дейности по НПЕЕМЖ.