132 000 лева ще получат музеите в Чирпан през 2022 г.

132 хиляди лева е общата сума за издръжката на Исторически музей – Чирпан и Къща-музей „Яворов“. Това са финансовите параметри за издръжката им, заложени в бюджета за 2022 г.
Обсъдени са финансовите параметри, предстоящите мероприятия и коефициентите на възнагражденията на работещите в културните институции, съобразно колективното договаряне, което сочи увеличаване с над 15 %. Предстои да бъде завършена паспортизацията на картините на Никола Манев в художествената галерия, както и всички планирани дейности, които ще отворят вратите за експозиции и гости. Общината ще кандидатства по програмата за насърчаване на младежката заетост за набиране на персонал. Предвидени са всички необходими средства за доброто функциониране на културните институции.