14 маломерни паралелки ще има в община Дупница

14 маломерни паралелки в три училища – в Дупница и селата Крайници и Самораново, ще утвърди общинският съвет по докладна записка на кмета инж. Методи Чимев, с която се иска одобрението на съветниците за дофинансиране с общински средства на групите, в които има недостиг на ученици.
За целта в бюджета за 2020 г. съветниците гласуваха за това перо 30 000 лв. Предложения за сформиране на маломерни паралелки са постъпили от директорите на училищата в Самораново, Крайници и на ОУ „Христаки Павлович“ в Дупница. Те са получили одобрението на РУО – Кюстендил. В ОУ „Христо Ботев“ в с. Крайници маломерните паралелки са пет. В ОУ „Христо Ботев“ в с. Самораново всички паралелки от 1 до 7 клас ще бъдат маломерни. Ръководствата на учебните заведения мотивират исканията си с това, че училищата са единствените в населените места и разполагат с добра материално-техническа база. Директорът на училището в с. Крайници отбелязва още, че там се осигурява целодневна организация на учебния ден по желание на родителите за всички ученици от 1 до 7 клас.
Също така се обучават и 23 ученици от с. Червен брег, както и деца от ромски произход, живеещи на територията на с. Крайници, а те са 28% от общия брой ученици. Броят на училищата, отворили врати за новата учебна година в област Кюстендил, е 37. Броят на учебните заведения е намален заради настъпилата оптимизация, сливане на учебните заведения в община Кюстендил.