1,5 млн повиквания на Телефон 112 за половин година

От началото на годината до 15 юни общият брой на постъпилите повиквания на 112 е 1,5 милиона. От тях сигналите за шум или нарушаване на обществения ред са малко над 79 000, или 9,2% от общия брой регламентирани повиквания, поясни пред Марина Велинова, която оглавява Националната система за спешни повиквания 112.
От 112 пренасочват отделните сигнали към различни институции. „Ангажимент на нашите оператори е да приемат, обработят и предадат за реакция към компетентната структура получените сигнали, по най-бързия начин. Съответната служба преценява кога да мобилизира ресурс.“ Националната система за спешни повиквания няма контролни функции, напомня Велинова. Според нея голяма част от гражданите са наясно със спецификата на 112. Някои граждани обаче продължават да го считат за универсален номер за справки и информация по разнородни теми. 112 не е информационен, а спешен телефон, подчерта тя. Често хората, които се обаждат на 112, са под стрес и силно афектирани, затова е важно да слушат въпросите на операторите и да отговарят, съветва Велинова. „Дори операторът да продължи да задава въпроси, информацията вече е подадена към съответната служба. Тези въпроси са уточняващи, да помогнем на службата – да знае как да реагира“, поясни директорът на Националната система за спешни повиквания. В 112 работят около 500 души.