15 сигнала са подадени на „Зеления” телефон в РИОСВ Хасково

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 15 сигнала, 10 от които за защитени видове птици в безпомощно състояние – мишелов, чухал и 8 паднали от гнездата си млади щъркели. След бързата реакция на експертите по биоразнообразие на всички птици е оказана помощ, след което са пуснати в естествената им среда или са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.