20 опасни дървета ще премахнат в Кюстендил

20 опасни дървета ще бъдат премахнати от центъра на Кюстендил. Те са изследвани със скенер от експерти, обяви кметът на града Петър Паунов. Лицензирана фирма от столицата спечели обществената поръчка за томографското изследване състоянието на дърветата по централния бул.“България“ и в централната градска част.
Премахването на опасните от тях ще извърши екип на общината с вишки и необходимата техника, дънерите след сечта ще бъдат премахвани. Кметът Петър Паунов коментира. „Всяко дърво, което застрашава човешки живот, ще бъде почистено, окастрено или отрязано в зависимост от препоръките, които са дали експертите от комисията, която беше съставена от националните експерти, които спечелиха обществената поръчка. На мястото на всяко отрязано дърво буквално до седмици ще бъде посадено ново дърво. Закупили сме техника, с която веднага дънерите ще бъдат изваждани, на същото място ще бъде засаждано същото дръвче, но, както се разбрахме, те вече ще бъдат отглеждани и подкастрени по начин така, че да не развиват тази коронова система по този опасен начин в бъдеще и да застрашават децата на Кюстендил.“