201 фитосанитарни сертификати издаде ОБДХ Пазарджик

В отдел Растителна защита в ОДБХ Пазарджик са издадени 201 фитосанитарни сертификати, съобщи инж. Антоанета Копривщенова, главен експерт в отдел Контрол на храните. По контрол на терен митница са направени 36 проверки, по контрола на качеството на пресните плодове и зеленчуци – 26 проверки, заверените дневници са 18 броя, документални проверки на земеделски производители са 8 броя, на терен са направени 3 проверки.
Взети са 14 проби, извършен е един мониторинг на декоративни растения , мониторинг на картофи 2 броя проверки, 1 мониторинг на дрозофила сузуки. Извършен е 1 контрол по вноса на иглолистни дървесни видове, издадени са 111 растителни паспорти. Издаден е сертификат по чл. 83 ЗЗР -5 броя. Направени са 11 проверки по агроекология. Проверки на терен за карфиол със завишено количества на пестициди -1 бр. Възбранените количества са 50 броя. Връчена е покана за съставяне на акт за Административни нарушения.