263 млн лева са приходите от нощувки за юли

През юли 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 3 058 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 126.5 хил., а на леглата – 282.8 хиляди.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2021 г., е 4 250.5 хиляди. Чуждите граждани са реализирали 2 246.7 хил. нощувки, а българските – 2 003.8 хиляди, съобщи НСИ. През юли 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.6% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.9% от нощувките на чужди граждани и 26.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.7 и 34.1%. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2021 г. достига 1 118.4 хил., като 56.7% от тях са български граждани, които са реализирали средно по 3.2 нощувки. Чуждите граждани са 483.7 хил. и са реализирали средно по 4.6 нощувки, като 73.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2021 г. е 49.1%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 62.2%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 44.4%, и с 1 и 2 звезди – 32.7%. Приходите от нощувки през юли 2021 г. достигат 263.5 млн. лв., като 161.6 млн. лв. са от чужди граждани, а 101.9 млн. лв. – от български граждани.