35 отряда „Млад огнеборец” в Кърджалийска област

Усилията на РД „ПБЗН“ в областта бяха насочени към запазване броя на съществуващите МПО „Млад огнеборец“. През периода се проведоха общите събрания на 35 отряда, с 3 по-малко в сравнение с изминалата учебна 2016/2017 г. Привлечени са 386 ученици, което е с 57 ученици по-малко в сравнение с учебната 2016/2017 г. За равнището на работата с МПО “Млад огнеборец”, наред с ежегодно провежданите общински и областни състезания, са показателни и участията в различните национални състезания и турнири. През изтеклата учебна година отрядът на МПО „Млад огнеборец” от ОУ „Хр.Смирненски” с. Мост , общ. Кърджали, се класира на второ място в дисциплината „400 м. щафетно бягане” на републиканските състезания. Отборът на МПО „Млад огнеборец” от ОУ „Хр.Смирненски” с. Рогозче, общ. Джебел взе участие в ежегодния турнир с МПО ”Млад огнеборец” за преходната купа „Юлиян Манзаров”.
За провеждането на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” за учебната 2017/2018 г. в подготвителния период са формирани 34 отбора със 184 ученици и 34 педагогически работници.
През март и април бяха проведени 7 общински и едно областно ученически състезания „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации’2017”. Победителят в областния кръг – отборът на ОУ „Отец Паисий“ с. Жълтуша, общ. Ардино, представи РД „ПБЗН“-Кърджали в националните състезания, проведени през месец юни в гр. Бургас, където зае 7-о място в крайното класиране.
В конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата’2017” участваха 285 деца от областта, като в областния кръг бяха допуснати 287 рисунки, а 21 бяха наградени. Експонирани бяха изложби от областния и общинските кръгове за детската рисунка.