35 000 лева ще получи хуманитарната гимназия в старата столица

Нова помощ, в размер на 35 хиляди лева, получи Хуманитарната гимназия във Велико Търново. Средствата бяха отпуснати след решение на общинските съветници от старата столица. Те се предоставят след искане на директорката на училището и ще се използват за дофинансиране на образователния процес. Въпреки, че парите бяха дадени, въпросът предизвика дебат и част от местните парламентаристи се обединиха около идеята да се изиска план за по-нататъшното съществуване на училището.
Финансовата помощ ще бъде дадена за месеците октомври – декември. „Анализът на финансовото състояние на Професионалната хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в края на юли показва, че от актуализирания бюджет в размер на 98 173 лв. Разходите са в размер на 66 506 лв., което е 67.74% от годишната сума. До края на годината училището разполага с 31 667 лв., от които 1 020 лв. са целеви средства и 30 647 лв. – бюджетни. По искане на директора на училището до месец юли по реда на изпреварващо финансиране са разходени средствата за третото тримесечие на годината“, се казва в предложението на образователната институция. Броят на записаните до момента ученици е 41, които са разпределени в четири паралелки – осми, девети, десети и единадесети клас.