351 брака са сключени в Хасково през 2017 година

351 брака са сключени в Хасково през 2017 година. От тях 180 са без ритуал -„на гише“, 112 са в ритуалната зала а 59 са „изнесени“. Цените за различните ритуали са определени от Общинския съвет съответно : 20, 104 и 213,60 лв. Първият брак за 2018 година е заявен за 2 януари и ще е без ритуал.