378 лева е средномесечната линия на бедността в Хасково

378 лв. е средномесечната линия на бедността в Хасковска област през 2021 г. Бедните в Хасковска област са между 18.1 и 20%, сочат последните данни на Националния статистически институт.
За сравнение линията на бедност в Хасково през 2020 година беше 318 лв. Линията на бедност за 2021 г. нараства в почти всички области на страната. В пет области – Силистра, Ловеч, Видин, Пазарджик и Хасково, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените. В Хасковска област бедните мъже са 19.9%, а жените – 18.2%. През 2021 г. линията на бедност общо за страната e 504.33 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 22.1% от населението на страната. През миналата година най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана – съответно 343 и 355 лв., а най-високата – в област София (столица) (733 лв.), следвана от областите Перник (592 лв.), Кюстендил (539 лв.) и София (529 лева). Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност в областите Стара Загора – 28.3%, София – 25.8%, Сливен – 25.2%, и Бургас – 25.2%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Силистра – 10.2%, Габрово – 11.1%, Благоевград и Разград – по 15.1%