38 непълнолетни с разрешителни за работа в Кюстендил

38 разрешителни за работа на непълнолетни лица за първите 5 месеца на годината е издала Инспекцията по труда“ – Кюстендил. Вероятно броят им ще се увеличи след приключването на учебната година след 30 юни. Най-често непълнолетните се наемат за извършване на дейности в областта на хотелиерството, ресторантьорството и търговията, общ работник в търговски обекти и др.
Някои са работили и през учебната година и са титуляри на работното си място. Издаването на разрешителни става до 7 дни. От работодателите се изисква документи, които са задължителни за всяко едно работно място. Минималната възраст за започване на работа е 16 години, а непълнолетните лица работят при облекчени условия на труд. Работното време за тях е 35 часа седмично, при петдневна работна седмица, за което следва да получат минимум определената минимална работна заплата за страната. За тях е забранено полагането на извънреден или нощен труд. Младежите които ще полагат труд, преди започване на работа трябва да получат екземпляр от трудовия договор подписан от двете страни, копие от уведомлението за регистрация в НАП и длъжностна характеристика. От „Инспекция по труда“ посочват, че се извършват непрекъснати проверки относно извършваната трудова дейност от страна на учениците. До момента не са констатирани нередности. Наемането на непълнолетни лица без разрешение се счита за престъпление и ако се констатира такъв случай, а предишни години е имало, се подава сигнал към прокуратурата.