40 социални услуги предлага община Стара Загора

Стара Загора е една от общините с най-широк спектър от социални услуги в страната. В момента се предлагат 40 такива, които целят подкрепа, рехабилитация, приобщаване и други дейности за хората в нужда. Ресорният зам.-кмет на общината Надежда Чакърова, заедно с д-р Антония Тодорова, началник на отдел „Здравеопазване“, посетиха част от социалните центрове с цел те да бъдат оптимизирани и допълнително популяризирани сред общността.
Дневния център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС), Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания, Центъра за обществена подкрепа, Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, както и Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания „Алтернатива“ бяха заведенията посетени днес от представителите на ресора в Общинска администрация. Услугите в ДЦПДТМУТС включват почасова работа със специалисти, според индивидуалните потребности. Дневната грижа предоставя и изхранване – закуска и обяд. В екипа на дневния център има социален работник, педагог, психолог, логопед, рехабилитатор, трудотерапевт, медицинска сестра, детегледачка. Целта е да бъде дадена подкрепа към децата, но и към техните семейства, чрез насърчаване и поддържане на социално-битови умения и активна комуникация, подготовка за самостоятелен начин на живот и включване в обществото и други. Допълнителна информация може да получите на тел. 0889605554, Яна Димитрова, директор. Центърът за настаняване от семеен тип предоставя възможност за пълноценен живот на пълнолетни лица с психични разстройства, които до момента са били настанени в различни институции. Целта е да осигури качество на живот, което не допуска социално изключване на потребителите от целевата група и гарантира предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати. Има обособени лични помещения, както и помещения за ежедневни дейности в малка група и такива за общи занимания. Приготвянето на храна става при домашни условия и позволява участието на потребителите, включително хората със затруднения в придвижването. Допълнителна информация може да получите на адрес: гр.Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий“ 196, директор е Стефан Недялков.