48 ателиета за деца сформираха в Пещера

Ученици от училищата-партньори по проект „Шарени мъниста“, който реализира Община Пещера, по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ще изявят своите таланти в 48 ателиета, секции и клубове по интереси. Това съобщи Стоян Йовчев от общинската администрация в Пещера. Той уточни, че в изпълнение на Дейност 4 „Всеки има талант“, в училищата в гр. Пещера са сформирани 48 ателиета, секции и клубове по интереси, в които учениците ще изявят своите таланти. „Целта на дейността е да се повиши мотивацията за участие в образованието на учениците от малцинствени общности, създаване на устойчив модел за интегриране през интерактивни форми за опознаване на собствената култура, откриване на таланти и занимания с изкуство. Важен и търсен ефект при сформирането на артистичните студия, секциите за научни изследвания и групите по интереси е създаването на естествена мотивация за участие в образователния процес.
Придобиването на нови социални контакти и умения като развитие способността за работа в екип, изграждане на липсващи навици за етикет в различен социален контекст и овладяване на средства за успешна комуникация с голяма група хора или публика, както и опознаването на особеностите на културата на другия, изучаване и осъзнаване на собствената културна идентичност извън контекста на битовите предразсъдъци и неравенство в ежедневието на учениците от маргинализирани групи ще помогне на учениците да намерят най-верния път към мотивиране за участие в образованието“, обясни Йовчев. Той допълни, че проект „Шарени мъниста“ се изпълнява от Община Пещера в партньорство с училищата в общината и неправителствени организации. Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лева. Проектните дейности се изпълняват 30 месеца – до 23.07.2019 година.